7 feb. 2017

Amazing discovery


"Hey Mike, what have you got there?"
"I've got something very special here. Something the world has been waiting for for a long time."
"Incredible, quickly tell us what it is!"
"I've got a bit of white material here, it's square and I also got a little stick. You'll probably wonder what all this is."
"Yeah Mike, don't leave us in suspense!"
....

(Vertaling aan het eind)


"Well, when I move the little stick over the material it colours the material where it has touched it."
"Incredible....."
"Yeah, but that's not all! You see, when I use this little stick, which by the way is called Pen, to draw a letter like the ones you normally have on your terminal screen...."
"Incredible.... I start to understand, if you put down several letters you can read in the way you normally read from your terminal screen?"
"Exactly, you got it! If THAT isn't an Amazing Discovery?!? By the way, the material is called Paper."
"Incredible, and you don't need electrical power, Mike?"
"No, isn't that terrific, it doesn't even contain a battery!"
"Well, well, hard to imagine... Ha Mike , you are folding it... My notebook can do that too!"
*disquette
"No, this is different, you can fold it as often as you want till it has the dimensions you want."
"Great Mike, it just gets smaller and smaller."
"Yes, you see, now it even fits in my wallet!"
"Incredible, it means I can always carry it with me. Can I hold it for a sec, Mike?"
"Of course, go ahead!"
"But this is incredible! It hardly weighs anything!"
"That is right, it weighs 100 times less than the lightest notebook. This is of course because there is no battery in it."
"No battery... 100 times as light... Amazing! I must be dreaming!"
"Oh no, you're not dreaming, pinch your arm... Here, watch this... I unfold it and...."
"But Mike, what are you doing now? You are tearing it in two!"
"Isn't it amazing? I just hold the 2 halves together and I can still read it!"
"Incredible... No way I can do that with my diskettes*! But what are you doing now? You're jumping on it ! And you can still read it!"
"Imagine jumping on your monitor like that..."
"Incredible, what a discovery ! Tell me Mike, how long can you store it for?"
"Well, a lot longer than floppy disks* or hard disks, because there the magnetic properties change in the long run."
"Incredible, what an Amazing Discovery."
"But that is not all!"
"No??????"
*disquette & 2 floppy disks
"You can take it everywhere, you can use it at very high and very low temperatures. And if you don't need it anymore you can blow your nose in it or take it to the toilet to.. err... well... you know what I mean."
"Yeah Mike, this is incredible! But tell me Mike, this could mean that one day we might no longer need computers, monitors and notebooks...."
"That's true indeed! Isn't this an Amazing Discovery?"


--------------------''------------------
VERTALING:

"Hee Mike, wat heb je daar nou?"
Ik heb iets heel bijzonders. Iets waar de wereld al lang op zit te wachten.""
"Ongelooflijk, vertel ons snel wat het is..."
"Ik heb een wit vierkant materiaal en een stokje. U zult zich wel afvragen, wat is dit nu weer."
"Ja Mike, laat ons niet in spanning"
"Als ik met dit stokje over het witte materiaal beweeg, dan verkleurt het op de plek waar ik met het stokje over heen ben gegaan."
"Ongelooflijk..."
"Ja, maar dat is nog niet alles. Als ik met het stokje, wat overigens een Pen heet, een letter, zoals je die normaal op het scherm ziet, op het materiaal teken..."
"Ongelooflijk, ik begin het te snappen... dus als je meerdere letters neerzet kan je gewoon lezen zonder dat je een beeldscherm nodig hebt."
"Inderdaad, jij snapt het. Als dat geen amazing discovery is; het materiaal heet trouwens Papier."
"Ongelooflijk, en je hebt helemaal geen stroom nodig, Mike?"
"Nee, geweldig he, er zitten zelfs geen batterijen of accu in."
"Nou, nou, nou zeg. Onvoorstelbaar. Ha, Mike, je klapt het dicht. Dat kan mijn notebook ook."
"Nee, dit is anders, je kan het zovaak vouwen als je wilt tot het de door jouw gewenste afmeting heeft."
"Oooh, Mike je gaat maar door en het wordt kleiner en kleiner."
"Ja, nu past het zelfs in mijn portefeuille."
"Ongelooflijk, dus ik kan het altijd bij me dragen. Kom eens Mike, mag ik het eens vasthouden?"
"Maar natuurlijk, ga je gang."
"Maar dit is ongelooflijk, het weegt bijna niets."
"Dat klopt, het weegt 100 maal lichter dan het kleinst verkrijgbare notebook. Dat komt natuurlijk omdat er geen accu in zit. Nee, nee, je droomt niet, knijp maar flink in je arm. Kijk, ik vouw het weer uit en...."
* disquette, pen & 2 floppy disks
"Maar Mike, wat doe je nu?? Nee, dat kan niet, je scheurt het papier doormidden."
"Dit materiaal is zo geweldig. Kijk, ik houd de helften gewoon tegen elkaar aan en je kan het gewoon weer lezen."
"Ongelooflijk, dat moet je met een diskette* niet proberen, ha ha ha."
"Maar wat doe je nu? Nee, niet doen, niet doen!! Je gaat er zomaar op staan springen."
"Ongelooflijk, en je kan het nog steeds lezen!!"
"Stel je voor zeg, als je zo op je monitor zou gaan springen."
"Ongelooflijk, wat een discovery! Zeg Mike, hoe lang kan je papier eigenlijk bewaren?"
"Nou, veel langer dan een floppy disk* of hard-disk waarvan de magnetische gevoeligheid op den duur verdwijnt."
"Ongelooflijk, wat een amazing discovery."
"Maar dat is nog niet alles!"
"Nee ???"
"Je kan het overal mee naar toe nemen, je kan het gebruiken bij hoge en lage temperaturen.
En als je het niet meer nodig hebt, kan je altijd nog je neus erin snuiten en..."
"Ja Mike, ongelooflijk..."
"Zeg Mike, maar dat zou betekenen dat we op een dag helemaal geen beeldschermen, computers en notebooks meer nodig hebben."
"Inderdaad, is dat niet ongeloooooflijk?"


Links:


The future generations will never
understand the connection
between these 2 objects...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten